تصویر ثابت

پایگاه رسمی مهندس محسن اشکبوس

کارشناس ارشد طراحی سامانه های نرم افزاری تحت وب و شیرپوینت

پایگاه رسمی مهندس محسن اشکبوس

کارشناس ارشد طراحی سامانه های نرم افزاری تحت وب و شیرپوینت

پایگاه رسمی مهندس محسن اشکبوس

کارشناس ارشد طراحی سامانه های نرم افزاری تحت وب و شیرپوینت و دارای تیم تخصصی در حوزه توسعه و پشتیبانی نرم افزار در حوزه های سخت افزاری ، وب و ویندوز ، موبایل

آخرین مطالب
 • ۹۶/۱۱/۰۳
  راه اندازی وب سایت ASHKBOOS.NET
 • ۹۶/۰۸/۰۶
  معرفی نرم افزار مسیریابی ایرانی دال
 • ۹۶/۰۷/۰۶
  مفاهیم ViewData ، ViewBag ، TempData در MVC
 • ۹۶/۰۶/۱۴
  حل مشکل : Assembly generation failed - Referenced assembly does not have a strong name
 • ۹۶/۰۶/۱۴
  جوان‌ترین برنامه نویس مایکروسافت آسیایی است
 • ۹۶/۰۶/۱۲
  پیکربندی سرویس Infopath در شیرپوینت 2013
 • ۹۶/۰۶/۱۲
  راه اندازی کانال مهندس محسن اشکبوس
 • ۹۶/۰۵/۲۹
  معرفی jquery-confirm
آخرین نظرات

منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT به نقل از سایت دکتر خلیلی فر

اشکبوس محسن | شنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰ ب.ظ
http://www.jahaniha.com/wp-content/uploads/2014/02/news_122_www.jahaniha.com_.jpg
منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر  و IT سال 1394 دانشگاه دولتی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

دروس زبان عمومی و تخصصی
 
زبان عمومی 
کتاب ارشد زبان عمومی (مولف: بابک رستمی قراگزلو انتشارات نصیر)


زبان تخصصی
کتاب ارشد زبان تخصصی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و فائقه شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد )

دروس ریاضیات

ریاضی مهندسی
کتاب ارشد ریاضی مهندسی (مولف: محمود کریمی انتشارات نصیر) 


آمار و احتمال مهندسی
کتاب ارشد احتمال (مولف: احمد هژبر انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد آمار و احتمال (مولف: محسن طورانی انتشارات پارسه)

محاسبات‌عددی
کتاب ارشد محاسبات عددی (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد محاسبات عددی (مولف: بهزاد خداکرمی انتشارات راهیان ارشد)

ساختمان‌های گسسته
کتاب ارشد ساختمان گسسته (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
گریمالدی

دروس مشترک

ساختمان‌داده‌ها
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: محسن ابراهیمی مقدم انتشارات نصیر)
کتاب 600 مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها
کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها(مولفین:ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد) چاپ دوم به زودی


مدار منطقی
کتاب ارشد مدار منطقی (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد مدار منطقی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و ابوالفضل شیبانی انتشارات راهیان ارشد) 

 
معماری کامپیوتر
کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف:  هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش) 
کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف: فرشاد صفایی انتشارات راهیان ارشد)

سیستم عامل
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه) 
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: روح الله موسوی طیبی انتشارات پوران پژوهش) 
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد) در دست چاپ
جزوه ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)


دروس تخصصی گرایش نرم افزار

کامپایلر
کتاب ارشد کامپایلر (مولف:فردین شاپوری انتشارات کانون نشر علوم)

طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی
کتاب ارشد طراحی زبان‌های برنامه‌سازی (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
جزوه ارشد زبان‌های برنامه‌سازی (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)

طراحی الگوریتم
کتاب ارشد طراحی الگوریتم (مولف:  هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب 600 مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS


پایگاه‌داده‌ها
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
جزوه ارشد  پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
سیلبرشاتس


دروس تخصصی گرایش هوش‌مصنوعی

مدار الکتریکی
کتاب ارشد مدارهای الکتریکی (مولف: کارو زرگر انتشارات پوران پژوهش)

طراحی الگوریتم
کتاب ارشد طراحی الگوریتم (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب 600 مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS

هوش مصنوعی
کتاب ارشد هوش مصنوعی (مولفین: روح اله عبدی پور و ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)


دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر

الکترونیک دیجیتال
کتاب ارشد الکترونیک دیجیتال ( انتشارات پوران پژوهش)

انتقال داده
کتاب ارشد انتقال داده( انتشارات راهیان ارشد)

مدار الکتریکی
کتاب ارشد مدارهای الکتریکی (مولف: کارو زرگر انتشارات پوران پژوهش)

VLSI
کتاب ارشد VLSI ( انتشارات راهیان ارشد)منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دروس زبان عمومی و تخصصی

زبان عمومی 
کتاب ارشد زبان عمومی (مولف: بابک رستمی قراگزلو انتشارات نصیر)

زبان تخصصی
کتاب ارشد زبان تخصصی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و فائقه شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد )


دروس مشترک 

ساختمان‌های گسسته
کتاب ارشد ساختمان گسسته (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
گریمالدی

ساختمان‌داده‌ها
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: محسن ابراهیمی مقدم انتشارات نصیر)
کتاب 600 مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS

طراحی الگوریتم
کتاب ارشد طراحی الگوریتم  (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب 600 مساله ی ساختمان داده و طراحی الگوریتم(مولف: محمد قدسی انتشارات فاطمی)
CLRS

مهندسی نرم‌افزار
کتاب ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات نصیر)  
جزوه ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزشی نصیر) 
جزوه ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
کتاب مهندسی نرم افزار ویراست هفتم (مولف: راجر اس. پرسمن انتشارات شهیر مک گراو هیل)


شبکه‌های کامپیوتری
کتاب ارشد شبکه‌های کامپیوتری (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد) چاپ سوم به زودی
کتاب ارشد شبکه‌های کامپیوتری (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه)
جزوه ارشد شبکه‌های کامپیوتری (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزشی نصیر) 
جزوه ارشد شبکه‌های کامپیوتری (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
کتاب شبکه‌های کامپیوتری (مولفین: کراس و راس)


دروس تخصصی گرایش های امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری

هوش‌مصنوعی
کتاب ارشد هوش‌مصنوعی (مولفین: روح اله عبدی پور و  ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)

پایگاه داده‌ها
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
جزوه ارشد  پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
سیلبرشاتس

سیستم عامل
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه) 
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: روح الله موسوی طیبی انتشارات پوران پژوهش) 
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد) در دست چاپ
جزوه ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)


معماری
کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
کتاب ارشد معماری کامپیوتر (مولف: فرشاد صفایی انتشارات راهیان ارشد)

دروس تخصصی گرایش های
تجارت الکترونیکی 
مهندسی فناوری اطلاعات شامل زیر گرایش های
مهندسی فناوری اطلاعات
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

هوش‌مصنوعی 
کتاب ارشد هوش‌مصنوعی (مولفین: روح اله عبدی پور و ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)

پایگاه داده‌ها
کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
جزوه ارشد پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 
سیلبرشاتس

سیستم‌عامل 
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه) 
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: روح الله موسوی طیبی انتشارات پوران پژوهش) 
کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد) در دست چاپ
جزوه ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)


مدیریت فناوری اطلاعات
کتاب ارشد اصول و مبانی مدیریت (مولفین: احسان آقا میری و ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی