تصویر ثابت

پایگاه رسمی مهندس محسن اشکبوس

کارشناس ارشد طراحی سامانه های نرم افزاری تحت وب و شیرپوینت

پایگاه رسمی مهندس محسن اشکبوس

کارشناس ارشد طراحی سامانه های نرم افزاری تحت وب و شیرپوینت

پایگاه رسمی مهندس محسن اشکبوس

کارشناس ارشد طراحی سامانه های نرم افزاری تحت وب و شیرپوینت و دارای تیم تخصصی در حوزه توسعه و پشتیبانی نرم افزار در حوزه های سخت افزاری ، وب و ویندوز ، موبایل

آخرین مطالب
 • ۹۶/۱۱/۰۳
  راه اندازی وب سایت ASHKBOOS.NET
 • ۹۶/۰۸/۰۶
  معرفی نرم افزار مسیریابی ایرانی دال
 • ۹۶/۰۷/۰۶
  مفاهیم ViewData ، ViewBag ، TempData در MVC
 • ۹۶/۰۶/۱۴
  حل مشکل : Assembly generation failed - Referenced assembly does not have a strong name
 • ۹۶/۰۶/۱۴
  جوان‌ترین برنامه نویس مایکروسافت آسیایی است
 • ۹۶/۰۶/۱۲
  پیکربندی سرویس Infopath در شیرپوینت 2013
 • ۹۶/۰۶/۱۲
  راه اندازی کانال مهندس محسن اشکبوس
 • ۹۶/۰۵/۲۹
  معرفی jquery-confirm
آخرین نظرات

صفحه بندی کردن Datalist در ASP.net

اشکبوس محسن | جمعه, ۱۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰ ب.ظ
در مد Design View داریم :
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <table width="900px" align="center">
  <tr>
  <td>
  <asp:DataList ID="DataList1" runat="server">
  <HeaderTemplate>
  <table width="900px">
  <tr style="background-color:Blue;height:30px;color:White;font-size:14px">
  <td width="150px">Ename</td>
  <td width="150px">Basic</td>
  <td width="150px">Dept No.</td>
  <td width="150px">Job</td>
  <td width="150px">Communication</td>
  </tr> 
  </table>
  </HeaderTemplate>
  <ItemTemplate>
  <table width="900px">
  <tr>
  <td width="150px"><%# Eval("ename")%></td>
  <td width="150px"><%# Eval("basic")%></td>
  <td width="150px"><%# Eval("deptno")%></td>
  <td width="150px"><%# Eval("job")%></td>
  <td width="150px"><%# Eval("comm")%></td>
  </tr>
  </table>
  </ItemTemplate>
  </asp:DataList>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table id="tblPaging" runat="server">
  <tr>
  <td style="padding-right: 7px" valign="top">
  <asp:LinkButton ID="lnkbtnPrevious" runat="server" OnClick="lnkbtnPrevious_Click">Previous</asp:LinkButton>
  </td>
  <td valign="top">
  <asp:DataList ID="dlPaging" runat="server" OnItemCommand="dlPaging_ItemCommand" OnItemDataBound="dlPaging_ItemDataBound"
  RepeatDirection="Horizontal">
  <ItemTemplate>
  <asp:LinkButton ID="lnkbtnPaging" runat="server" CommandArgument='<%# Eval("PageIndex") %>'
  CommandName="lnkbtnPaging" Text='<%# Eval("PageText") %>'></asp:LinkButton>
  </ItemTemplate>
  </asp:DataList>
  </td>
  <td style="padding-left: 7px" valign="top">
  <asp:LinkButton ID="lnkbtnNext" runat="server" OnClick="lnkbtnNext_Click">Next</asp:LinkButton>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
و در مد Code View  :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  PagedDataSource pds = new PagedDataSource();
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    bindDataList();

  }

  protected void lnkbtnPrevious_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    CurrentPage -= 1;
    bindDataList();
  }
  protected void lnkbtnNext_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    CurrentPage += 1;
    bindDataList();
  }
  protected void dlPaging_ItemCommand(object source, DataListCommandEventArgs e)
  {
    if (e.CommandName.Equals("lnkbtnPaging"))
    {
      CurrentPage = Convert.ToInt16(e.CommandArgument.ToString());
      bindDataList();
    }
  }
  protected void dlPaging_ItemDataBound(object sender, DataListItemEventArgs e)
  {
    LinkButton lnkbtnPage = (LinkButton)e.Item.FindControl("lnkbtnPaging");
    if (lnkbtnPage.CommandArgument.ToString() == CurrentPage.ToString())
    {
      lnkbtnPage.Enabled = false;
      lnkbtnPage.Font.Bold = true;
    }
  }

  public int CurrentPage
  {
    get
    {
      if (this.ViewState["CurrentPage"] == null)
        return 0;
      else
        return Convert.ToInt16(this.ViewState["CurrentPage"].ToString());
    }
    set
    {
      this.ViewState["CurrentPage"] = value;
    }
  }
  private void doPaging()
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.Add("PageIndex");
    dt.Columns.Add("PageText");
    for (int i = 0; i < pds.PageCount; i++)
    {
      DataRow dr = dt.NewRow();
      dr[0] = i;
      dr[1] = i + 1;
      dt.Rows.Add(dr);
    }
    dlPaging.DataSource = dt;
    dlPaging.DataBind();
  }

  void bindDataList()
  {
    string connn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
    SqlConnection con = new SqlConnection(connn);
    con.Open();
    string str = "select empno,ename,basic,deptno,job,comm from emp";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, con);
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
    DataSet ds = new DataSet();
    da.Fill(ds);
    DataList1.DataSource = ds;
    DataList1.DataBind();
    pds.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView;
    pds.AllowPaging = true;
   //to set the paging change the number 3 to your desired value
    pds.PageSize = 3;
    pds.CurrentPageIndex = CurrentPage;
    lnkbtnNext.Enabled = !pds.IsLastPage;
    lnkbtnPrevious.Enabled = !pds.IsFirstPage;
    DataList1.DataSource = pds;
    DataList1.DataBind();
    doPaging();
    con.Close();
  }
}

نظرات  (۱)

روش جالبی نیست !!
من خودم از این روش استفاده میکنم ولی بدرد بخور نیست وقتی که حجم داده ها زیاد میشه
پاسخ:
با سلام.اگر روش جدیدی پیدا کردید خوشحال میشم به اشتراک بزارید بقیه هم استفاده کنند.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی